Άξονες Προτεραιότητας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Στη παρούσα ενότητα παρατίθενται επιγραμματικά οι άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007- 2013, οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 4. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 5. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 7. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 8. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 9. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 10. (10.1) Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας
 11. (10.2) Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2009