Επιτροπές Παρακολούθησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στα πλαίσια αυτά, συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013 στην οποία εκ περιτροπής προεδρεύουν επί ένα ημερολογιακό έτος, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η  Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους:

  • της εθνικής αρχής συντονισμού και  της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ,
  • των διαχειριστικών αρχών των τομεακών προγραμμάτων,
  • των τριών ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη,
  • των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος,
  • δημόσιων, κεντρικών και περιφερειακών αρχών,
  • φορέων της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης από τους νομούς των τριών περιφερειών,
  • εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και
  • εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

Επίσης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010