Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής – Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Έχουν λήξει

Τα έργα που θα υλοποιηθούν αφορούν κτιριακές υποδομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολική αγωγή - νηπιαγωγεία και δημοτική εκπαίδευση) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
- Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
- ΟΤΑ α' βαθμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ. ...

Τι χρηματοδοτείται

Έργα κτιριακών υποδομών

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2009 έως 31/12/2014

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, Κομοτηνή, 691 00
Φαξ
25310 81601, 25313 52350

Λ. Κασάπη

25313 52328
  

Χ. Αγγελίνα

25313 52326
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/1/2015