Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Έχουν λήξει

Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Λογιστές
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Iατροί, Οδοντίατροι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι), Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές, Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Εξοπλισμός Η/Υ (hardware)
 • Λογισμικό (Software)
 • Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός

Προϋπολογισμός

€ 250.000.000

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2009 έως 30/11/2009

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 5 - 7, Αθήνα, 101 80

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση
Νίκης 5 - 7, Αθήνα, 101 80
Τηλ
2103375938, 2103375939, 2103742068, 2103742071, 2103742075, 2103742082, 2103742083, 2103742086
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ωρες 09.30-17.00

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2010