Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τελική Έκθεση Υλοποίησης ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017

Η τελική έκθεση υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία - Θράκη του ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/7/2018