Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/5/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

  • Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών και Γενικών)
  • Παράρτημα ΙΙΙ2: Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν εκπληρώνονται ή εκπληρώνονται μερικώς
  • Παράρτημα ΙΙΙ3: Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν εκπληρώνονται ή εκπληρώνονται μερικώς

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2015