Υλικό Δημοσιότητας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η δημοσιότητα είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής που είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013.

Επικοινωνιακό Σχέδιο ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/06/2010