Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών έτους 2010-2011

Η Εισαγωγική Επιμόρφωση υλοποιείται κάθε σχολικό έτος από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας και είναι υποχρεωτική για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και τους προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)

Όροι και προϋποθέσεις

Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των € 4.500.000,00. Η ...

Τι χρηματοδοτείται

Η καθιέρωση προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας, με έμφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

Προϋπολογισμός

€ 4.500.000

Περίοδος υποβολής

από 12/8/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 - 4 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα
Φαξ
210 9250564

Ν. Κωστομούδη

210 9250524
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/8/2010