Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Γεωθερμική ενέργεια στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Έργα υποδομής, όπως γεωτρήσεις παραγωγής και επανέγχυσης, με πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του απολήψιμου θερμοενεργειακού δυναμικού και μελέτη της μηχανικής του ταμιευτήρα τη διάθεσή του στις παραγωγικές διαδικασίες και τη διαμόρφωση πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Όροι και προϋποθέσεις

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο ...

Τι χρηματοδοτείται

Έργα υποδομής σε υφιστάμενα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία της Περιφέρειας ΑΜΘ, με σκοπό την αξιοποίηση του βεβαιωμένου δυναμικού και των αποθεμάτων καθώς και διερεύνηση πιθανών γεωθερμικών πεδίων για την αύξηση του δυναμικού τους.

Η δράση περιλαμβάνει πραγματοποίηση έργων υποδομής, όπως γεωτρήσεις παραγωγής και επανέγχυσης, με πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του απολήψιμου θερμοενεργειακού δυναμικού και μελέτη της μηχανικής του ταμιευτήρα τη διάθεσή του στις παραγωγικές διαδικασίες και τη διαμόρφωση πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Περίοδος υποβολής

από 13/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η ΕΔΑ ΑΜΘ δύναται να ορίσει και νέο κύκλο υποβολής προτάσεων αναλόγως της κάλυψης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ
25310 81289, 25310 82080, 25313 52300
Φαξ
25310 81601, 25313 52350

Παναγιώτης Κουδουμάκης

25313 52338
  

Σουλτάνα Τσίλια

25313 52309
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2011