Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Γεωθερμική ενέργεια στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Έργα υποδομής, όπως γεωτρήσεις παραγωγής και επανέγχυσης, με πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του απολήψιμου θερμοενεργειακού δυναμικού και μελέτη της μηχανικής του ταμιευτήρα τη διάθεσή του στις παραγωγικές διαδικασίες και τη διαμόρφωση πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περίοδος υποβολής: 13/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1