Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, αποτελούν ένα διευρυμένο οικονομικό χώρο, με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού.

Στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αντανακλά μια σύνθετη αναπτυξιακή στρατηγική η οποία στηρίζεται στις εξής δύο επιλογές:

  • η αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και
  • η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 4,2 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

21/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περισσότερα

9/3/2010 - Το ΕΣΠΑ εργαλείο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία

Με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Περισσότερα

5/3/2010 - Ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης (3/03/2010 )

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα: «Αναμόρφωση ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013» .

Περισσότερα

3/3/2010 - Ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών με θέμα: «Αναμόρφωση ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013».

Περισσότερα

2/3/2010 - Πρόταση Αναμόρφωσης του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 (Δυτική Μακεδονία)

Στα σχετικά αρχεία μπορείτε να βρείτε την πρόταση αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013, το οποίο αποτελεί μέρος του Περιφερειακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Περισσότερα
Όλα τα νέα